UDÁLOSTI6. května 2011

Den útvaru


Účast na dni útvaru kam byl pozván zástupce KVH 8280.
Dne 6. května si příslušníci 601. skupiny speciálních sil slavnostním nástupem připomenuli konec II. světové války a pro jednotku významný Den útvaru na počest propůjčení bojového praporu 601. skupině speciálních sil prezidentem republiky dne 9. května 2002.
Jako již tradičně i tento rok ke Dni útvaru udělil velitel plukovník Karel Řehka pamětní odznaky 601. skupiny speciálních sil. Tento rok byl udělen také jeden pamětní odznak 4. stupně za mimořádné zásluhy při propagaci a rozvoji 601. skss historikovi Vojenského historického ústavu podplukovníku Eduardu Stehlíkovi. Předsedou Klubu výsadkových veteránů plukovníkem v.v. Jindřichem Starým byly dále dvěma příslušníkům útvaru uděleny medaile Klubu výsadkových veteránů Za zásluhy.
Letošní Den útvaru byl navíc významný i tím, že se útvar loučil se svým odcházejícím vrchním praporčíkem nadpraporčíkem Markem Sekaninou a do funkce byl ustanoven nový vrchní praporčík. Příslušníci útvaru se dále rozloučili s ředitelem Ředitelství řízení speciálních sil plukovníkem Romanem Kopřivou a jeho zástupcem plukovníkem Josefem Kopeckým, kteří odcházejí plnit služební úkoly mimo komunitu speciálních sil............. celý článek
text převzatý ze stránek 601.skss

12.prosince 2010

Nehoda v bunkru


Bohužel se nám z důvodu velkých mrazů stala nehoda na vodním řádu, když nám promrzl uzávěr vodního řádu a pukl v kloubu. Následky si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích. bohužel další komplikace která nám trochu zpozdí práce na muzeu.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6
foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12

9.prosince 2010

Křest knihy


Dne 9. prosince jsme podnikli cestu do Prostějova kam jsme dostali pozvánku na křest knihy
„ DUM SPIRO SPERO“ , kterou od jara připravoval Eduard Stehlík ve spolupráci s jednotkou.Ráno jsme se nejprve účastnili pietního aktu na železničním přejezdu ve Vrahovicích, kde před 6 lety zahynulo 5 členů jednotky.U památníku položil za KVH květinu na uctění památky vedoucí klubu.
Více informací na oficiálním webu 601.skss ZDE.
Poté jsme se přesunuly na Prostějovské náměstí kde bylo ke shlédnutí v několika stanech a na ploše Prostějovského náměstí mnoho techniky a vybavení kterou jednotka v součastné době používá.
Více informací na oficiálním webu 601.skss ZDE.
foto1
Galerie
6.října 2010

Pohřeb plk. Františka Mansfelda


V pátek 24. září 2010 zemřel bývalý velitel 22. výsadkové brigády plk. František MANSFELD. Poslední rozloučení se konalo 6.10.2010 v libereckém krematoriu, kam přišli říci své poslední sbohem uznávanému veliteli a legendě výsadkového vojska zástupy výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Z bývalých velitelů VÚ 8280 se ke smutečním hostům připojili ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník, zástupce velitele společných sil brigádní generál Milan Kovanda a současný velitel 601. skupiny speciálních sil podplukovník Karel Řehka. Plukovníkovi Mansfeldovi se při jeho poslední cestě dostalo veškerých vojenských poct.
text přebrán ze stránek www.601skss.cz
Za KVH 8280 se učastnil vedoucí klubu ,který zde vyjádřil upřímnou soustrast rodině.

Galerie
24.září 2010

Dne 24.9.2010 nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe v
nedožitých pětaosmdesáti letech
pan Plk. v.v. František Mansfeld.

Čestný člen KVH 8280 od roku 2009.
Člověk nám velice blízký, díky kterému jsme v naší práci tak daleko a tak úspěšní.
NIKDY NEZAPOMENEME !

strom
23.11.1925-24.9.2010

ČEST JEHO PAMÁTCE


15. - 17. září 2010

Setkání výsadkových veteránů 2010

Ve dnech 15. - 17. září 2010 se v prostorách výcvikového zařízení 601. skupiny speciálních sil na Hamrech konalo setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky pod názvem Setkání 2010.

Za účasti 350 výsadkových veteránů proběhla tato již tradiční akce po pěti letech znovu pod vedením Klubu výsadkových veteránů Prostějov a s podporou příslušníků 601.skss. Výsadkoví veteráni si společně s příslušníky jednotky setkáním navíc připomněli letošní významné padesáté výročí přemístění předchůdce dnešního útvaru, 22. výsadkové brigády, z Prešova do Prostějova.
Vedle hlavního organizátora celé akce, Klubu výsadkových veteránů Prostějov v čele s jeho předsedou a prezidentem Klubu vojenských výsadkových veteránů České republiky plukovníkem v.v. Jindřichem Starým, se letošního setkání opět zúčastnili veteráni z celé České i Slovenské republiky. V čele slovenských veteránů se na setkání dostavil předseda Svazu Klubů vojenských výsadkářů Slovenské republiky plukovník v.v. Anton Múdrý. Pozvání dále přijali zejména tito významní hosté: starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař, místostarosta města Prostějov a předseda Československé obce legionářské pan Miroslav Pišťák, dlouholetý podporovatel výsadkových veteránů ředitel Vojenského zpravodajství a bývalý velitel 601. skss generálporučík Ondrej Páleník, zástupce velitele společných sil AČR a bývalý velitel 601. skss brigádní generál Milan Kovanda, ředitel Ředitelství řízení speciálních sil plukovník Roman Kopřiva, současný velitel 601. skss podplukovník Karel Řehka a vojenský historik podplukovník Eduard Stehlík.
Součástí bohatého programu Setkání 2010 byly také ukázky výcviku a vybavení příslušníků 601. skss, prohlídka síně tradic útvaru, města Prostějov, prostějovské radnice a muzea, návštěva výstavy o 601. skss v prostějovské galerii Špalíček a večerní posezení u táboráků s živou hudbou. Setkání bylo ukončeno slavnostním shromážděním v divadle Národního domu v Prostějově následované přípitkem a občerstvením účastníků v kasárnách.
(text přebrán ze stránek jednotky, www.601skss.cz)
Na této akci klub získal kontakty ,které jsou velkým přínosem při budování našeho muzea .Taktéž se nám zde povedlo sehnat pár dalších exponátu do muzea.Tato akce byla pro klub velikým přínosem za což musíme poděkovat jak Klubům výsadkových veteránů tak i podpoře ze strany jednotky.

Galerie
4-6.června 2010

13.setkání VV parašutistu ČSLA

I letos se nám dostalo pozvání na sraz veteránů který se každoročně koná ve Starých Splavech, který pořádá Para Česka Lípa a manželé Pleesarovi. Sraz začínal v pátek , , kdy se začaly sjíždět první účastnici z celé republiky ale také ze Slovenska. Oficiální program je naplánován na sobotu. Po snídani se uskutečnilo oficiální zahájení kde se přečetli omluvné dopisy účastníku kteří se nemohli zúčastnit.Poté nastala smutnější část programu kdy byli přečteny jména veteránů kteří během předešlého roku zemřeli. Následovalo udělení čestných diplomů medailí KVV, diskuze účastníků. Na závěr se zpívá výsadková hymna. po ukončení programu následuje oběd , po kterém bylo naplánovaný odjez do Starých Zákup na místo bývalých kasáren pěšího praporu 71. kde byl umístěn památník ke vzniku této jednotky. (další info na stránkách 601skss.cz) Po ukončení programu na místě se účastníci přesunuly zpět do Starých Splavů , kde poté následovala volná zábava až do večerních hodin,už během sobotního odpoledne někteří účastnící odjíždí domu.Úplné ukončení proběhlo v neděli kdy zbývající účastnici odjely domu.
Galerie
16.dubna 2010

Uctění památky.

Bohužel se nám v této době staly dvě nepříjemné věci. Prví byla že zemřel pan plukovník ve výslužbě ...... Jiří Šolc, ke kterému jsme dojížděli na konzultace ohledně připravovaného muzea, pan Šolc nám poskytl plno podkladů.Posledního rozloučení kterého jsme se účastnily se uskutečnilo ve Strašnickém krematoriu, pohřbu se účastnilo plno zástupců z řad AČR a klubu výsadkových veteránů,. Obřad proběhl se všemi vojenskými poctami. Druhá že po urázu nás opustil náš bývali člen, který působil v našem klubu Honza" Tymmy " Patkáň. Pohřeb se uskutečnil v Mladoboleslavském krematoriu S Honzou se přišlo rozloučit hodně kamarádů bohužel nás opustil ve velmi mladém věku pouhých 22 let.

foto15.března 2010

6.reprezentační ples

601.skupiny speciálních sil generála Moravce.


Podařilo se nám získat pozvání na 6.reprezentační ples pořádaný 601.skupinou speciálních sil gen.Moravce a Klubem Svazu vojáků z povolání , který se konal ve Společenském domě města Prostějov.Plesu se účastnilo mnoho významných hostů. Jmenoval bych aspoň některé, ředitel vojenského zpravodajství generálporučík Ing.Ondrej Páleník,ministr obrany Martin Barták, zpěvák Daniel Landa,starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař a mnoho dalších. K poslechu nám zazpívala Leona Machálkova a imitátor Vladimír Hron a další..... Při této cestě na Moravu jsme uskutečnili návštěvu u pana plukovníka v. v. Vladimíra Maděry další velké osobnosti výsadkového vojska.

foto1 foto2
Na dalších fotkách se pracuje.

28.ledna 2010

Křest knihy-Ve vzduchu, na zemi i ve voděVe Vojenském historickém ústavu v Praze dnes pokřtil ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ing. Ondrej Páleník knihu PhDr. Jiřího Bílka, CSc. „Ve vzduchu, na zemi i ve vodě“. Dílo o rozsahu 163 stran vydalo Prezentační a informační centrum Ministerstva obrany ČR.
Kniha Jiřího Bílka živě a pravdivě ukazuje názorným způsobem složitost výchovy a výcviku našich výsadkářů od začínajícího nadšení přes nezměrné úsilí o dosažení plné bojeschopnosti až po řadu mimořádných výsledků a úspěchů. Publikace obsahuje bohatou fotodokumentaci.
Slavnostního křtu se kromě autora knihy rovněž zúčastnil ředitel Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Aleš Knížek, ředitel Prezentačního a informačního centra Ing. Karel Lukeš a předseda Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Ing. Jindřich Starý. Pozvání na tuto slavnost přijalo téměř padesát dalších významných hostů.
Ředitel Vojenského zpravodajství ve svém projevu zdůraznil, že se jedná o publikaci, která ojedinělým způsobem podává ucelený pohled na československé a české výsadkové jednotky od jejich vzniku v roce 1947 až po současnou dobu.

text převzat ze stránek Vojenského Zpravodajství
Galerie


18.listopadu 2009

Dne 18.11.2009 zástupci 1.PTS podepsali smlouvu o výpůjčce prostor ,
pro plánované muzeum.


foto1

31.října 2009

Napsaly o nás


foto1

29.října 2009

Prostory schváleny

Rada města Mladá Boleslav dnes schválila výpůjčku krytu.
Tento záměr podpořila i dislokační komise.


5-7.června 2009

12.Sraz zakladatelů výsadkového vojska Staré Splavy.Galerie


16.května 2009

Sraz KVV Liberec.

V sobotu 16. května 2009 se uskutečnilo slavnostní shromáždění Klubu výsadkových veteránů v prostorách posádkového klubu 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Mezi vzácnými hosty přijal pozvání i ředitel Vojenského zpravodajství generálmajor Ondrej Páleník a velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník Milan Kovanda. Jedním z důležitých bodů tohoto setkání bylo ocenění generála Páleníka „Čestný člen Klubu výsadkových veteránů Liberec“, které převzal od významných velitelských osobností plukovníka v záloze Františka Mansfelda a plukovníka v záloze Vlastimila Gallaty. Generál Páleník, jakožto nedávný velitel 601.skss, se nemalou měrou podílel na dosažení její vysoké profesionální kvality, která byla prokázána při plnění náročných úkolů v bojových zahraničních misích.
přejato ze stránek www.601skss.cz

Navštívili jsme zde muzeum 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany a zastavili se v kasárnách u pamětní desky kterou v areálu kasáren umístil KVV Liberec.
Galerie


6-8.května 2009

Návštěva veletrhu IDET, zastávky na místech spojených s výsadky provedených za 2.sv války.

Všichni tři členové klubu a náš kamarád Globus jsme vyrazili na poznávací cestu na Moravu projeli jsme několik míst spjatých s výsadky provedenými na našem území a druhé světové války (Out distance,Wolfram,Clay) prošli 2 naučné stezky věnované paraskupině Wolfram,účastnily se vzpomínkového aktu u vesnice Hostišová, kde byl proveden výsadek skupiny Clay,další zastávka na cestě byla v městě Holešov, kde jsme udělali zastávku u pamětní desky 7. výsadkového pluku ZU umístěné na bývalých kasárnách. Během této cesty jsme navštívili zbrojní veletrh IDET. poslední den jsme navštívili pomníček 601.skss ve Vrahovicích a den završila návštěva u pplk. J. Starého bývaleho velitele 22.vb. Více o výsadkových památnících najdete pod odkazem PAMÁTNÍKY.
Galerie


5.Května 2009

Výsadek Antimony a válečné muzeum

V neděli 5.května jsme vyjeli na výlet do Rovenska pod Troskami kde jsou umístěny ve vesnici 3 desky připomínající výsadek Antimony, dále jsme pak pokračovali do Újezdu pod Troskami kde se nachází muzeum , které se zaobírá Prusko – Rakouskou válkou,dostanete zde výklad o bitvě u Jičína, další období kterému se muzeum věnuje je I. světová válka další z výkladů je o bitvách v Itálii a o legiích v Rusku,pokračujeme Československou 1. republikou -výklad o stráži a obraně státu a závěr muzea je věnován II. světové válce-události týkající se okolí Libuně, paraskupina „ANTIMONY“, pochody smrti, F. Truhlář – západní letec,figuríny v dobových uniformách, možnost vyzkoušení některých exponátů,dokumentace z pádů letadel z II. světové války,zpracované pády letadel z archívů s výkladem a fragmenty pocházejícími z míst katastrof.-Klub vojenské letecké historie zmapovává prostor pádů letadel v oblasti okresu Semily.

<

3.Února 2009

Provinční rekonstrukční tým (PRT Lógar) České republiky v Afghánistánu v roce 2008.

V Domě kultury V Mladé Boleslavi se pořádala výstava, která prostřednictvím fotografií, informačních panelů a artefaktů dokumentuje působení Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT Lógar) České republiky v Afghánistánu v roce 2008. Putovní výstavu připravilo Ministerstvo obrany (OKS MO) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Na úvodní vernisáži se podílel i náš Klub vojenské historie.Udělali jsme zde výstavu námi nasbíraných věcí týkajících se VÚ 8280.
Galerie


3-5.Září 2008

HAMRY

Od pátku 3 jsme byli pozvaní military-airsoftovým klubu 115.praporu hloubkového průzkumu Prostějov na výpomoc při pořádaném 9 tradičním Setkání zdravotně postižené mládeže s dětmi okresu, které je pravidelně v tuto dobu organizováno ve spolupráci se Sportcentrem Domem dětí a mládeže, Dětským domovem v Prostějově a 601.skupinou speciálních sil.Na výpomocnou výcvikovou základnu prostějovských výsadkářů do srubového tábora na Hamry sjelo na 200 dětí z celého okresu.
Část textu Mgr. Michal MUCHA

Galerie


29.Září 2008

Návštěva Síně Tradic

Po domluvě a se nám povedlo podívat do Síně Tradic ,kterou mají vybudovanou příslušníci 601.skupiny speciálních sil ve svých kasárnách v Prostějově, cestou kasárnami jsme se zastavili u pomníčku věnovaným členum sportovního vojenského Družstva Dukla Prostějov jehož členové tragicky zahynuli na železničním přejezdu v Bulharsku cestou na MS parašutismu., další zastávka byla u pomníku věnovanému bývalým příslušníkům Vojenského útvaru 8280 od roku 1952 a těm, kteří zahynuli při plnění služebních povinností od roku 1993 a konečně na závěr jsme se dostali již do zmíněné Síně Tradic.Klub Děkuje všem kteří nám tuto návštěvu umožnily.

22.Ledna 2008

Armáda České republiky ve fotografii

V úterý 22 ledna jsme se s naším klubem účastnili vernisáže „Armáda České republiky ve fotografii“ ,kterou ve spolupráci s Ministerstvem obrany uspořádal Dům kultury v Mladé Boleslavi. Náš klub byl osloven aby zde uspořádal při zahájení vernisáže ukázku ze sbírky tykající se 601.skss kterou vlastníme.
Galerie


7.prosince 2007

Vzpomínka ve Vrahovicích

V pátek 7.12 jsme se účastnili vzpomínkového aktu u příležitosti 3 výročí tragické nehody nákladního automobilu na železničním přejezdu ve Vrahovicích , ve kterém zahynulo pět členů jednotky, přihlíželi jsme zde položení věnců a květin
od velení a příslušníků 601. skss,ředitele Vojenského zpravodajství brig. gen. Ing. Ondreje Páleníka,starosty Ing. Jana Tesaře a místostarosty Miroslava Pišťáka, zástupců Policie ČR, Městské policie Prostějov, rodinních příslušníků obětí a dalších hostí.
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

29.Záři 2007

Návštěva Prostějova.

Návštěvu Prostějova jsme zahájili položením věnce u pomníku 601.skss ve Vrahovicích. poté jsme navštívili místní muzeum ,kde právě probíhala výstava Zahraniční mise AČR (operace Enduring Freedom II 2006 a ISAF-PR 20005-2007 v Afghanistánu) a nakonec jsme přejeli na UVZ Hamry , kde právě probíhal právě 8. ročník Setkání zdravotně postižené mládeže.
Galerie


15.Záři 2007

60. výročí vzniku výsadkového vojska a 20. výročí znovuzaložení výsadkového praporu 15. září 2007 v Chrudimi

Na této akci povedlo se nám povedlo setkat s velitelem 601.skss plk. gšt. Ing. Milanem Kovandou. Bylo zde k shlídnutí mnoho ukázek výsadkových jednotek AČR, ukázky výcviku, slavnostní nástup a udělení medailí za dokončenou misi.Ke shlédnutí zde bylo množství techniky a vystavovaného materiálu.
Galerie


NAHORU


ZPĚT
© 8280 - klub vojenské historie
při 1. PTS Táborník Mladá Boleslav