ČLENSTVÍ


O nás


Dovolte mi, abych vám představil a popsal činnost a vývoj našeho klubu:

Zajimáme se o historii, sběr dokumentů, fotek, uniforem, výstrojí a dalších věcí, týkajících se vojenské jednotky, skrývající se pod číslem vojenského útvaru 8280. Období, o které se zajímáme, je od druhé světové války, kdy se začaly formovat Československé výsadkové jednotky v zahraničí (Velká Britanie ,SSSR). Hlavní období je od roku 1952, kdy na Slovensku byla vytvořena
22. výsadková brigáda, až po současnost. Jako hlavní úkol si klademe vybudování muzea, kde budou všechny tyto exponáty k shlédnutí pro širokou veřejnost zajímající se o VÚ 8280 a výsadkové vojsko.

Prvopočátky klubu se datují někdy do roku 2002, kdy jsme s kamarády založili airsoftový tým. Od jeho vzniku, až po dnešní den, se v něm vystřídalo zhruba 16 lidí. Dnes klub čítá 3 členy. Zaměření jednotky (Klubu) se postupem času měnilo od čistě hráčské airsoftové jednotky přes military airsoftovou jednotku, kdy jsme začali trénovat různé činnosti jako strategii, slaňování, přežití a mnoho dalšího, až po dnešní vzhled, kdy se z 90 % KVH věnujeme sběru militarii, dokumentů… Důraz klademe na prezentaci klubu..

I název se během fungování měnil, počínaje názvem


SPECIÁLNÍ SÍLY-Airsoftový tým

Nášivky

přes

601.SKUPINA SPECIÁLNÍCH SIL GENERÁLA MORAVCE
Military-airsoftový klub


Nášivky

a konče poslední změnou v roce 2008 kdy jsme se přejmenovali na


KLUB VOJENSKÉ HISTORIE 8280

Nášivky

se sídlem v Mladé Boleslavi ,který je veden
pod 1.PTS Táborník Mladá Boleslav.

V současnosti klub intenzivně pracuje na již zmíněném muzeu, dále pořád pracujeme na sběru nových podkladů pro KVH.V součastné době jsme navázali několik úspěšných kontaktů na výsadkové veterány.Pořádáme různé ukázkové akce pro děti, spolupracujeme na charitativních akcích,dětských dnech a dalších činnostech přibližující výsadkové vojsko široké veřejnosti .


NAHORU

ZPĚT
© 8280 - klub vojenské historie
při 1. PTS Táborník Mladá Boleslav