Čestný člen KVH 8280
Při zakládání KVH 8280 jsme si určily že jednou za kalendářní rok bude udělen titul tzv.
„ ČESTNÝ ČLEN “
Tento titul udělujeme vždy osobě na které se vedení KVH jednohlasně shodlo během hlasování. Osoba , která se podílela či výraznou činností přispěla při tvoření našeho muzea a při práci našeho KVH.
A mi můžeme alespoň tímto způsobem bychom chtěli poděkovat za tuto činnost.
Jedná se o zasklenou plaketu.

2009

Plk. v.v. František Mansfeld

Plaketa byla předána při jedné z návštěv u pana plukovníka na jeho chatě v Bezně.


2010

Generálporučík Ondrej Páleník

Plaketa byla předána panu generálporučíkovi Ondreji Páleníkovi u příležitosti křtu Publikace historika Jiřího Bílka s názvem "Ve vzduchu, na zemi i ve vodě" která se uskutečnila 28.1.2010 na Vojenském historickám ústavě v Praze.

NAHORU

ZPĚT
© 8280 - klub vojenské historie
při 1. PTS Táborník Mladá Boleslav